Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kleszczewo  sprawdź informacje Na Mapie gminy Kleszczewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kleszczewo.

Mapa Geoportal Kleszczewo

Dane urzędu

Urząd Gminy Kleszczewoul. Poznańska 4Kleszczewo, 63-005

Tel: 61 8176017 wewn. 112

Fax: 61 8176184

Elektroniczna skrzynka podawcza: /yjr1391lml/SkrytkaESP

E-mail: urzad@kleszczewo.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Kleszczewo: 3021062

Witryna: www.kleszczewo.pl

Władze lokalne: Wójt Bogdan Kemnitzurzad@kleszczewo.pl

Gmina Kleszczewo w liczbach

Powierzchnia gminy Kleszczewo*

74 km2

1899 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kleszczewo*

9 343 mieszkańców

953 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kleszczewo*

125 mieszkańców na km2

641 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kleszczewo

Geoportal Kleszczewo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kleszczewo

Jak powstał Geoportal gminy Kleszczewo?

Geoportal Kleszczewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kleszczewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kleszczewo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kleszczewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kleszczewo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kleszczewo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kleszczewo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kleszczewo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kleszczewo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kleszczewa.
Informacje na Geoportalu Kleszczewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kleszczewo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kleszczewo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kleszczewo;
 • Rejestr MPZP Kleszczewo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kleszczewo;
 • Mapa Topograficzna gminy Kleszczewo;
 • Mapa Solarna gminy Kleszczewo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kleszczewo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kleszczewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kleszczewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kleszczewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kleszczewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kleszczewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kleszczewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kleszczewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kleszczewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kleszczewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kleszczewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kleszczewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kleszczewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kleszczewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kleszczewie.

  Geoportal gminy Kleszczewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kleszczewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kleszczewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kleszczewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kleszczewie.

  W Geoportalu Kleszczewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kleszczewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kleszczewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kleszczewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kleszczewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kleszczewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kleszczewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kleszczewo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kleszczewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kleszczewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kleszczewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kleszczewie. W Geoportalu gminy Kleszczewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kleszczewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kleszczewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kleszczewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kleszczewo dla mieszkańców

Geoportal Kleszczewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kleszczewo. Na mapie Kleszczewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kleszczewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kleszczewo. Korzystając z map Geoportalu gminy Kleszczewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kleszczewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kleszczewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kleszczewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu